Najbliższe szkolenie online "Archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych" już za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Zapytaj o kolejny termin – napisz na: biuro@as-nawigator.pl!

Dla kogo?

Szkolenia online dla administracji

Szkolenie "Archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych" adresowane w szczególności do:

– Dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
Obecnych archiwistów zakładowych,
Osób, które dopiero przejmą prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt,
Pracowników sekretariatów, kancelarii i bibliotek szkolnych,
Nauczycieli zobligowanych do zarchiwizowania dokumentów,
Pracowników zobowiązanych do stworzenia procedur obiegu dokumentów w szkole/placówce oświatowej,
Wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cel szkolenia

Szkolenia online dla administracji

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań z zakresu obiegu i archiwizacji dokumentacji w szkołach i placówkach oświatowych.

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z:

✅ obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności,
✅ rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu,
✅ prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt,
✅ wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy,
✅ przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych,
✅ inicjowaniem i nadzorowaniem procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
✅ konsekwencjami zbyt wczesnego lub niezgodnego z procedurami niszczenia dokumentów,
✅ przekazywaniem materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
✅ archiwizacją dokumentacji przekazanej do archiwum/składnicy w stanie nieuporządkowanym,
✅ postępowaniem z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu,
✅ prowadzeniem sprawozdawczości.

Forma szkolenia

Szkolenia online dla administracji

Szkolenie "Archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych" ma charakter warsztatów popartych licznymi praktycznymi przykładami, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii niejasnych lub budzących wątpliwości. W trakcie spotkania zostaną omówione zmiany związane z funkcjonowaniem, zasadami tworzenia i prowadzenia archiwizacji dokumentów w jednostce.

Przykładowe zagadnienia

Szkolenia online dla administracji

W programie 5-godzinnego szkolenia online Akademii Szkoleń Nawigator m.in.:

 • aktualne podstawy prawne postępowania z dokumentacją w szkole i placówce oświatowej,
 • organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w  szkole i placówce oświatowej,
 • instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt,
 • komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym,
 • archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac, 
 • …i wiele innych!

Termin: 22.02.2022 r.

Archiwizacja dokumentów
w szkołach i placówkach oświatowych

Webinar
389
00
 • 5 godzin praktycznej wiedzy!
 • Najnowsze zmiany w archiwizacji w 2022 roku!*
 • Bezpośredni kontakt z wykładowcą!
 • Możliwość zadawania pytań!
 • Łatwy dostęp – w pracy i w domu!
nowość

Zaufali nam

Szkolenia online dla administracji

Specjalne zniżki

Szkolenia online dla administracji