Najbliższe szkolenie online "Instrukcja kancelaryjna i archiwum zakładowe" już za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Zapytaj o kolejny termin – napisz na: biuro@as-nawigator.pl!

Dla kogo?

Szkolenia online dla administracji

Adresaci szkolenia "Instrukcja kancelaryjna i archiwum zakładowe" to:

– Pracownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych,
- Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
- Archiwiści zakładowi, zobowiązani do realizacji zadań archiwum zakładowego lub składnicy akt,
- Przedstawiciele podmiotów niepaństwowych (samorząd zawodowy, fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, firmy prywatne),
- Osoby, które dopiero przejęły obowiązki archiwisty,
- Osoby, którym powierzono zadanie uporządkowania zasobu archiwum zakładowego lub składnicy akt,
- Osoby, które przygotowują dokumentację do brakowania lub przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
- Osoby szukające praktycznych wskazówek, chcące zdobyć nową lub pogłębić już posiadaną wiedzę,
- Wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia

Szkolenia online dla administracji

Celem szkolenia jest przybliżenie Uczestnikom zasad obiegu i porządkowania dokumentów oraz ich właściwego gromadzenia.

W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązki aktotwórców zarówno z publicznego, jak i niepublicznego sektora. Uczestnicy zapoznają się z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi i ich zakresem tematycznym. Zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu postępowania z dokumentacją, wypełniania obowiązujących formularzy, prowadzenia ewidencji gromadzonej dokumentacji.

Dowiedzą się jak poprawnie przejąć dokumentację z komórek organizacyjnych (lub przekazać ją z komórki organizacyjnej do archiwum), jak właściwie przeprowadzić procedurę brakowania dokumentacji oraz jakie kroki muszą podjąć aby przekazać materiały archiwalne do właściwego archiwum państwowego.

Forma szkolenia

Szkolenia online dla administracji

Szkolenie "Instrukcja kancelaryjna i archiwum zakładowe" ma charakter warsztatów popartych licznymi praktycznymi przykładami, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii niejasnych lub budzących wątpliwości. W trakcie spotkania zostaną omówione zmiany związane z funkcjonowaniem, zasadami tworzenia i prowadzenia archiwizacji dokumentów w jednostce.

Przykładowe zagadnienia

Szkolenia online dla administracji

W programie 5-godzinnego szkolenia online Akademii Szkoleń Nawigator m.in.:

 • instrukcja kancelaryjna – zakres przedmiotowy,
 • instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego,
 • klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji. Kryteria wartościowania dokumentacji,
 • konstrukcja i znaczenie jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych,
 • …i wiele innych!

Termin: 16.03.2022 r.

Instrukcja kancelaryjna
i archiwum zakładowe

Webinar
389
00
 • 5 godzin praktycznej wiedzy!
 • Najnowsze zmiany w archiwizacji w 2022 roku!*
 • Bezpośredni kontakt z wykładowcą!
 • Możliwość zadawania pytań!
 • Łatwy dostęp – w pracy i w domu!
nowość

Zaufali nam

Szkolenia online dla administracji

Specjalne zniżki

Szkolenia online dla administracji