Najbliższe szkolenie online KŚT już za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Zapytaj o kolejny termin – napisz na: biuro@as-nawigator.pl!

Dla kogo?

Szkolenia online dla administracji

Webinar "Klasyfikacja Środków Trwałych 2021" skierowany jest do wszystkich pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenia online dla administracji

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej pojawiające się błędy z zakresu:

- klasyfikacji,
- ewidencji,
- amortyzacji,
- umorzenia,
- inwentaryzacji i wyceny środków trwałych, wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK.

Dzięki uczestnictwie w zajęciach warsztatowych "KŚT" uczestnicy będą mogli samodzielnie rozwiązywać pojawiające się problemy i identyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach postępowania w zakresie wewnętrznych uregulowań, ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych.

Podczas szkolenia zostaną również omówione problemy związane z organizacją i przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz sposoby ich rozwiązania - poparte licznymi praktycznymi przykładami.

Forma szkolenia

Szkolenia online dla administracji

Szkolenie "Klasyfikacja Środków Trwałych" ma charakter warsztatów popartych licznymi praktycznymi przykładami, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii niejasnych lub budzących wątpliwości. W trakcie spotkania zostaną omówione zmiany związane z "KŚT" dla poszczególnych jednostek.

Przykładowe zagadnienia

Szkolenia online dla administracji

W programie 5-godzinnego szkolenia online Akademii Szkoleń Nawigator m.in.:

 • zmiany w prawie podatkowym i bilansowym,
 • klasyfikacja środków trwałych,
 • ewidencja i amortyzacja KŚT,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • zapewnienie kontroli nad majątkiem,
 • liczne przykłady i metody działań,
 • …i wiele innych.

Termin: 28.05.2021

KŚT 2021

Webinar
299
00
 • 5 godzin praktycznej wiedzy!
 • Najnowsze zmiany w KŚT w 2021 roku!*
 • Bezpośredni kontakt z wykładowcą!
 • Możliwość zadawania pytań!
 • Łatwy dostęp – w pracy i w domu!
zmiany!