Najbliższe szkolenie online Zamowienia Publiczne PREMIUM już za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Zapytaj o kolejny termin – napisz na: biuro@as-nawigator.pl!

Dla kogo?

Szkolenia online dla administracji

Zaproszenie na niniejsze szkolenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych procedurami zamówień publicznych. W szczególności zapraszamy osoby zarządzające i podejmujące decyzje związane z ogłaszaniem postępowania oraz przygotowujące dokumenty w procedurach zamówień publicznych. Webinar kierujemy do zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i dawki doświadczenia oraz praktycznych przykładów zamówień widzianych oczami zamawiającego w procedurach zamówień publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenia online dla administracji

Celem szkolenia jest:

✅ Ujednolicenie i praktyczne dopracowanie sposobu postępowania zamawiającego w postępowaniach dot. zamówienia publicznego,
✅ Zbudowanie optymalnych schematów związanych z przygotowaniem się do procedur zamówień publicznych,
✅ Poznanie przydatnych technik z zakresu ZP,
✅ Nabycie wiedzy przy rozpatrywaniu oferty, oświadczeń i dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
✅ Analiza punków kluczowych przy realizacji zamówień publicznych, łącznie z możliwością aneksowania zawartej umowy.

Forma szkolenia

Szkolenia online dla administracji

Szkolenie "Prawo Zamówień Publicznych 2021" podzielone jest na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny. Obie części mają charakter warsztatów popartych licznymi praktycznymi przykładami. Celem jest wyjaśnienie kwestii niejasnych lub budzących wątpliwości. W trakcie spotkania zostaną omówione zmiany i nowości dotyczące kwestii zamówień publicznych.

Materiały szkoleniowe

Szkolenia online dla administracji

Materiały szkoleniowe zawierają:

✅ Zestawienie najważniejszych aktów prawnych w systemie zamówień publicznych (ustawa pzp i wybrane akty wykonawcze),
✅ Zapisane w plikach o formacie pdf trzy prezentacje omawiane na szkoleniu przez prowadzącego obejmujące zagadnienia objęte programem (ok. 400 slajdów),
✅ Wybrane lub przygotowane przez prowadzącego szkolenie dodatkowe materiały pomocne w przygotowaniu czy prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia (w szczególności wymagane w procedurach zamówień publicznych oświadczenia składane przez kierownika jednostki i członków komisji przetargowej, przykładowa SWZ z załącznikami, protokół postępowania, przykład regulacji wewnętrznej o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł, …),
✅ Zestawienie ważniejszych opinii, interpretacji dotyczących aktualnego stanu prawnego.

Wykładowca

Szkolenia online dla administracji

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych.

Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych analiza, opinii, publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wiedza praktyczna w zakresie zamówień publicznych łączy się z dużym doświadczeniem, z którego korzystali wykonawcy uczestnicząc w procedurach zamówień publicznych czy już w trakcie realizacji umowy (zmiany).

W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 26 lat.

W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

Dlaczego warto?

Szkolenia online dla administracji

Co zyskuje uczestnik szkolenia:

✅ Wiedza i doświadczenie przekazane przez eksperta zajmującego się czynnie procedurami zamówień publicznych od 27 lat (po stronie zamawiającego, wykonawcy),
✅ Materiał szkoleniowy zawierający (wersja elektroniczna): aktualne akty prawne jako uzupełnienie informacji przekazanej na szkoleniu ułatwiające czynne uczestniczenie w procedurach zamówień publicznych; dokumenty i zestawienia pomocne w czynnym uczestnictwie procedurach zamówień publicznych, zapisane w pliku o formacie pdf prezentacje omawiane przez prowadzącego na szkoleniu,
✅ Możliwość bezpłatnego telefonicznego konsultowania przypadków związanych z zamówieniami publicznymi, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu niniejszego szkolenia.

Przykładowe zagadnienia

Szkolenia online dla administracji

W programie szkolenia online Akademii Szkoleń Nawigator m.in.:

 • aktualny stan prawny ZP,
 • ustawa pzp i akty wykonawcze – na co zwrócić uwagę,
 • zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł,
 • przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub powyżej 130 000 zł,
 • przygotowanie SWZ – wymagania,
 • postępowanie o udzielenie zamówienia – kolejne czynności,
 • procedura badania i oceny ofert – na co zwrócić uwagę,
 • realizacja umowy,
 • …i wiele innych.

Termin: 22.09.2021 r.

Prawo Zamówień Publicznych

Webinar PREMIUM
749
599
00
 • Nowości w ZP w 2021 roku!
 • Gwarancja minigrupy!
 • Indywidualne konsultacje!
 • Obszerne materiały!
 • Zniżka na kolejne spotkania!
 • Dwa bloki: teoria i praktyka!
 • Łącznie aż 5 godzin praktycznej wiedzy!
 • Bezpośredni kontakt z wykładowcą!
 • Możliwość zadawania pytań!
 • Łatwy dostęp – w pracy i w domu!
promocja!