Zbliża się koniec roku. Inwentaryzacja 2020 i zmiany, które wprowadza, to często wyszukiwane informacje. Sprawdź w tekście, co to jest inwentaryzacja, jak i kiedy przeprowadzić roczne podsumowanie.

Co to jest inwentaryzacja? Zmiany w 2020

Jednostki organizacyjne, niezależnie od statusu prawnego, zobowiązane są do przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Co ważne, muszą to zrobić rzetelnie i jasno.

Takie podsumowanie rezultatów działalności i przedstawienie sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowego odbywa się w okresach zamknięcia rocznego ksiąg rachunkowych. Całość poprzedza obowiązkowa inwentaryzacja roczna – działanie, którego celem jest ustalenie faktycznego stanu składników aktywów i pasywów jednostki.

Dlaczego inwentaryzacja środków trwałych 2020 jest ważna?

Ustawa o rachunkowości jasno stwierdza, że rachunkowość powinna zapewnić prawidłowe, rzetelne i jasne przedstawienie:

  • sytuacji majątkowej,
  • sytuacji finansowej,
  • wyniku finansowego,
  • rentowności jednostki.

I to właśnie inwentaryzacja środków trwałych 2020 gwarantuje realizację tego zadania! Po pierwsze, stanowi ona element rachunkowości. Po drugie, jest też skutecznym sposobem weryfikacji składników majątku i źródeł ich pochodzenia.

Szkolenie online inwentaryzacja 2020
Szkolenia Nawigator – Inwentaryzacja

Kiedy przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych?

Druga połowa roku obrotowego to czas, gdy prace związane z inwentaryzacją są zazwyczaj najbardziej nasilone. Jest to zgodne z treścią art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości.

Czynności inwentaryzacyjne wykorzystywane do weryfikacji realności oraz poprawności stanów aktywów i pasywów związanej z zamknięciami rocznymi, spiętrzają się w większości przypadków pomiędzy 1 października roku obrotowego, a 15 stycznia następnego roku. 

Twój rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym? W takim razie ustawowy okres inwentaryzacji dla większości składników rozpoczyna się trzy miesiące przed zakończeniem roku obrotowego i kończy 15 dnia następnego roku. 

Inwentaryzacja 2020 zmiany

Zastanawiasz się, jakie zmiany i nowości czekają Cię w 2020 roku w związku z przeprowadzeniem inwentaryzacji?

Chcesz wiedzieć, jak nie naruszać dyscypliny finansów publicznych? 

Nie wiesz, kto w praktyce odpowiada za inwentaryzację?

A może chcesz stworzyć poprawną instrukcję inwentaryzacyjną?

Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, to koniecznie sprawdź nasz webinar „Inwentaryzacja 2020”. Podczas pięciogodzinnego spotkania odpowiemy na najważniejsze pytania związane z inwentaryzacją środków trwałych.

Chcesz otrzymać pełen harmonogram? Napisz do nas: biuro@as-nawigator.pl.