17 grudnia 2020 roku organizujemy ostatni w tym roku webinar „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020”. Warto pospieszyć się, aby swobodnie dopisać się do listy uczestników i skorzystać z tego spotkania!

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 – dla kogo?

Zbliżające się ostatnie spotkanie z zakresu „Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020” skierowane jest w szczególności do osób zarządzających jednostką lub firmą, w tym m.in. Dyrektorów, Kierowników, Prezesów. Zapraszamy też wszystkich Głównych Księgowych, Księgowych oraz Członków Komisji Socjalnych.

Szkolenie online „ZFŚS” to także dawka wiedzy dla osób pracujących w działach personalnych oraz dla doświadczonych praktyków, zajmujących się funduszem. Na webinar 17 grudnia 2020 roku zapraszamy też wszystkich zainteresowanych tematem ZFŚS, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z działalnością socjalną.

Warto pospieszyć się z zapisem na webinar (informacje o szkoleniu na Publiczni.pl)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ustawa i regulamin, czyli pełen harmonogram spotkania

Celem webinaru, który odbędzie się w grudniu, jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy. Podczas e-spotkania wykładowca przybliży zasady i terminy tworzenia regulaminu, preliminarza przychodów i wydatków oraz zasady wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy socjalnej.

Harmonogram „Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020” obejmuje m.in.:

 1. Podstawy prawne regulujące zasady tworzenia zakładowej działalności socjalnej z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 2. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS, czyli kryteria i uregulowania wewnętrzne.
 3. Możliwości prawne rezygnacji z tworzenia odpisu na ZFŚS, czyli kto może zrezygnować z tworzenia?
 4. Świadczenia urlopowe – kiedy i komu przysługują?
 5. Zmiany w metodzie ustalania liczby zatrudnionych dla celów dokonania odpisu na ZFŚS.
 6. Zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz konsekwencje nieprecyzyjnych zapisów w wewnętrznych regulaminach.
 7. Problem finansowania zakładowych imprez integracyjnych i okolicznościowych.
 8. Ustalenie kryteriów korzystania z ZFŚS, czyli interpretacje organów kontroli i orzecznictwo Sądu Najwyższego.
 9. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2020 r.
 10. Preliminarz ZFŚS na 2020 r. krok po kroku.
 11. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do regulaminu ZFŚS.
 12. Komisje socjalne, jako organ opiniodawczy, czy to obowiązek, czy dowolność.
 13. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy ZFŚS.
 14. Czy można żądać od pracowników i członków ich rodzin zaświadczeń/oświadczeń i PIT po wejściu w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, czyli kontekst RODO.
 1. Jak badać sytuację życiową, rodzinną i materialną osób uprawnionych.
 2. Czy 500+ można wliczać do dochodów/przychodów pracownika.
 3. Konsekwencje braku złożenia dokumentów potwierdzających przychody/dochody pracownika.
 4. Przeznaczenie środków ZFŚS.
 5. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS, czyli ważne terminy i kwoty.
 6. Tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu funduszu socjalnego.
 7. Kto zatwierdza przyznanie świadczenia z ZFŚS dla kierownika/dyrektora jednostki?
 8. Kwota wolna od podatku w 2020 r.
 9. W jakich przypadkach i kiedy wydatki z ZFŚS podlegają opodatkowaniu i składkowaniu?
 10. Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe.
 11. Korekta preliminarza ZFŚS.
 12. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS.
 13. Interpretacje ZUS w zakresie wypłat z ZFŚS.
 14. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS.
 15. Nieroszczeniowy charakter przyznawanych świadczeń z ZFŚS.
 16. Kto odpowiada za wypłaty z ZFŚS w jednostce obsługiwanej i obsługującej?
 17. Odpowiedzialność z tytułu administrowania ZFŚS.
 18. Konsekwencje karne i dyscyplinarne z tytułu nieprawidłowości w administrowaniu funduszem.
 19. Pytania i odpowiedzi.

Szczegóły webinaru ZFŚS 2020

Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” ma charakter warsztatów, które poparte są licznymi praktycznymi przykładami. Celem spotkania jest wyjaśnienie kwestii niejasnych lub budzących wątpliwości.

W trakcie webinaru omówione zostaną m.in.:

 • zmiany związane z funkcjonowaniem „Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”,
 • zasady tworzenia i prowadzenia ZFŚS,
 • funkcjonowanie „Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” w ramach jednostki.

Spotkanie 17 grudnia poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca pracował na stanowisku głównego księgowego w dużych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Zdobył tytuł Mgr Zarządzania i Przedsiębiorczości, a w ramach studiów podyplomowych ukończył kierunek Rachunkowość i Finanse. Wykładowca jest absolwentem studiów socjologicznych. Prowadzi też własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako wykładowca.

Jak zapisać się na spotkanie „ZFŚS 2020”? Przeczytaj szczegóły i wyślij do nas kartę zgłoszenia.

Koszt szkolenia: ❄ ZIMOWA PROMOCJA ❄ 279 zł brutto / osoba