Najbliższe spotkanie już za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Zapytaj o kolejny termin – napisz na: biuro@as-nawigator.pl!

Dla kogo?

Szkolenia online dla administracji

Adresaci webinaru "Kontrola Zarządcza" to w głównej mierze Kierownicy państwowych i samorządowych jednostek sektora finansów publicznych (szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia, jednostki kultury), Główni Księgowi, Koordynatorzy, pracownicy służb finansowo-księgowych i inni pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej.

Cel szkolenia

Szkolenia online dla administracji

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny, poparty licznymi przykładami, podstawowej wiedzy i zasad, które mają wpływ na funkcjonowanie Kontroli Zarządczej, jej rachunkowość i gospodarkę finansową, umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie jednostki sektora finansów publicznych z uwzględnieniem standardów Kontroli Zarządczej.

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania Kontroli Zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem oraz zwrócenie uwagi na ważną, aczkolwiek bardzo często niezauważalną, rolę doskonalenia systemu Kontroli Zarządczej oraz istotność komunikacji w prawidłowym funkcjonowaniu każdej instytucji. Szkolenie umożliwi również realizację celu ujednolicania wiedzy i standaryzacji wewnętrznych zasad funkcjonowania systemu KZ.

Omówione zostaną również dobre praktyki oraz rola, zadania i odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej, jak również obszary i sytuacje, w których najczęściej dochodzi do błędów i naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych.

Forma szkolenia

Szkolenia online dla administracji

Szkolenie "Kontrola Zarządcza" ma charakter warsztatów popartych licznymi praktycznymi przykładami, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii niejasnych lub budzących wątpliwości. W trakcie spotkania zostaną omówione zmiany związane z funkcjonowaniem "Kontroli Zarządczej", zasady jej organizacji, funkcjonowania i wdrożenia.

Podczas webinaru istnieje możliwość zadawania pytań trenerowi przez mikrofon lub czat, a po szkoleniu zapewnione są bezpłatne konsultacje.

Przykładowe zagadnienia

Szkolenia online dla administracji

W programie 5-godzinnego szkolenia online Akademii Szkoleń Nawigator m.in.:

 • nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej,
 • Kontrola Zarządcza w 2022 r. po zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • nowe podejście do wyznaczanych celów i kompetencji jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych,
 • plan działalności i zarządzanie ryzykiem – uchybienia,
 • odpowiedzialność kierownika i gł. księgowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Ustawą o finansach publicznych – zmiany,
 • elementy Kontroli Zarządczej (Standardy) – po nowelizacji,
 • kontrola finansowa, kontrola wewnętrzna oraz nadzór – nieprawidłowości!

Termin: 25.02.2022 r.

Błędy w Kontroli Zarządczej 2022

Webinar
389
00
 • 5 godzin praktycznej wiedzy!
 • Najnowsze zmiany w KZ w 2022 roku!*
 • Bezpośredni kontakt z wykładowcą!
 • Możliwość zadawania pytań!
 • Łatwy dostęp – w pracy i w domu!
Popularne

Zaufali nam

Szkolenia online dla administracji

Specjalne zniżki

Szkolenia online dla administracji